DOBRODOŠLI
Dragi Prugovci i svi oni koji volite selo Prugovo, ovaj sajt je posvećen vama sa ciljem očuvanja uspomena na nekadašnji život u selu, obaveštenosti o trenutnoj situaciji u selu i najvažniji cilj je povezivanje stanovnika Prugova koji su ostali da žive u selu sa ostalim Prugovcima koji su otišli na privremeni rad u inostranstvo ili su iz nekog drugog razloga napustili Prugovo.Jedini interes sajta je bolja informisanost i povezanost Prugovaca koja bi imala za krajnji cilj da se selo koje sve nas povezuje i u kome je većina nas odrasla dovede do višeg stepena uređenosti i poboljša kvalitet života u selu.Naše selo ima jednu od najlepših pozicija na teritoriji grada Požarevca, udaljeno je 6km od grada, ima izuzetno lepu školu, crkvicu u podnožju brda (Sodol), drvored, dom kulture i naravno ima nešto što nema svako selo, ima Bajču – nekoliko hektara zelenila u sred sela.Pokušajmo zajedno da svojim idejama, savetima i angažovanjem očuvamo sve ove lepe delove sela i da se trudimo da oni postanu još lepši. Jedino tada ćemo biti ponosni na naše Prugovo.Zadaci sajta www.prugovo.rs:

-Sajt će se truditi da svako angažovanje pojedinaca na uređenju bilo kog dela sela na prođe nezapaženo

-Pokušaćemo da objavimo svaki uspeh Prugovaca u zemlji i inostranstvu

-Ispratićemo sva dešavanja i skupove u Srbiji i inostranstvu gde učestvuju Prugovci

-Objavićemo aktuelne događaje iz sela

-Objavljivaćemo stare fotografije nekadašnjeg života u Prugovu

-Objavljivaćemo novorođene Prugovce u selu i inostranstvu

-Pokušaćemo da pomognemo Prugovcima kojima je pomoć potrebna

Molimo vas da šaljete stare slike sela (skenirane u elektronskom formatu), video zapise nekadašnjih i aktualnih događaja radi bogatije ilustracije sajta.

Prugovci koji će uređivati sajt www.prugovo.rs:

- Zoran Cvejić – Prugovo
- Dragan Živković – Beč
- Živica Stanojevic – Beč

Srećno nam svima bilo, neka zavlada sloga, i neka živi Prugovo!

Politika je po našem misljenju dovela do određene podeljenosti, nesloge i mržnje u selu, pa ćemo se truditi da je kao takvu udaljimo sa našeg sajta.

Драги Пруговци и сви они који волите село Пругово, овај сајт је посвећен вама са циљем очувања успомена на некадашњи живот у селу, обавештености о тренутној ситуацији у селу и најважнији циљ је повезивање становника Пругова који су остали да живе у селу са осталим Пруговцима који су отишли на привремени рад у иностранство или су из неког другог разлога напустили Пругово.Једини интерес сајта је боља информисаност и повезаност Пруговаца која би имала за крајњи циљ да се село које све нас повезује и у коме је већина нас одрасла доведе до вишег степена уређености и побољша квалитет живота у селу.Наше село има једну од најлепших позиција на територији града Пожаревца, удаљено је 6км од града, има изузетно лепу школу, црквицу у подножју брда (Содол), дрворед, дом културе и наравно има нешто што нема свако село, има Бајчу – неколико хектара зеленила у сред села.Покушајмо заједно да својим идејама, саветима и ангажовањем очувамо све ове лепе делове села и да се трудимо да они постану још лепши. Једино тада ћемо бити поносни на наше Пругово.Задаци сајта www.prugovo.rs:

-Сајт ће се трудити да свако ангажовање појединаца на уређењу било ког дела села на прође незапажено

-Покушаћемо да објавимо сваки успех Пруговаца у земљи и иностранству

-Испратићемо сва дешавања и скупове у Србији и иностранству где учествују Пруговци

-Објавићемо актуелне догађаје из села

-Објављиваћемо старе фотографије некадашњег живота у Пругову

-Објављиваћемо новорођене Пруговце у селу и иностранству

Молимо вас да шаљете старе слике села (скениране у електронском формату), видео записе некадашњих и актуалних догађаја ради богатије илустрације сајта.

Пруговци који ће уређивати сајт www.prugovo.rs:

- Зоран Цвејић – Пругово
- Драган Живковић – Беч
- Живица Станојевиц – Беч

Срећно нам свима било, нека завлада слога, и нека живи Пругово!

Политика је по нашем мисљењу довела до одређене подељености, неслоге и мржње у селу, па ћемо се трудити да је као такву удаљимо са нашег сајта.


Zahvaljujemo se Milanu Stanojeviću na izradi sajta.